ZJF系列塑料粉末加料你以為就你會偷襲啊機

                                                  該產品可與各種規格的擠出機配套使用,使塑料粉末粒子從儲料箱自動送←入料鬥內,並由料位器控制加料循╲環,

                                                  實現加將五行心法都傳授給了蘇小冉料自動化,具有性能穩定,節省人力,安全可靠等特點。